Dr. Geert Page


Dokter in Gynaecologie en Verloskunde

Wie is Geert Page?


Geert Page is  gynaecoloog-verloskundige. Raadplegingen gaan door in zijn privé-praktijk (Gasthuisstraat 59 Poperinge).

Als overtuigd aanhanger van CPD (continuous professional development) is Dr. Page ook actief in vele medisch-wetenschappelijke organisaties (cfr. infra) en auteur van vele publicaties,presentaties,studies en consensusteksten binnen de gynaecologie en verloskunde.

Hij is een gewaardeerd deelnemer en spreker op vele nationale en internationale congressen. Hij was hoofd van het Europees erkende trainingscentrum(EBCOG)  te Ieper voor specialisten in  opleiding en leidde jaarlijks drie kandidaten op. Hij was stagemeester, aangeduid door de Nationale Hoge Raad,en dit zowel voor het UZ Gent als het UZ Leuven. Tevens doceerde hij de cursus Gynaecologie voor vroedvrouwen aan de VIVES hogeschool te Kortrijk tot 2016 en vanaf volgend academiejaar de cursus Pathologische Verloskunde. Zijn dochter, Dr Ann-Sophie Page neemt de cursus Gynaecologie over. Van 2014  tot 2022i was Dr Page Academisch Consulent Gynaecologie aan het UZ Gent en KU Leuven..


LinkedIn   Sitemap   Contact   Uw vragen en antwoorden   Privacyverklaring  
Copyright © Dr. Geert Page. Alle Rechten Voorbehouden. - the eForum Factory
De informatie die in deze website wordt verstrekt, is bedoeld om directe professionele relaties tussen de patiënt en de gezondheidswerker aan te moedigen, niet om deze te vervangen.