Home  /  Klinische praktijk   /  Aanvraag Consultatie

Aanvraag Consultatie

Consultaties gebeuren altijd op afspraak.

        

BELANGRIJKE INFO OP 13 JULI 2020: 

Wegens technische redenen krijg je vaak een erg lange wachttijd bij het inbellen op 057/357575.

Daarom vragen we je om voor Dr Page het nummer 057/357540 te kiezen op maandag en vrijdagnamiddag(14h-18h)

en op dinsdagvoormiddag tussen 9-11h30. Op die manier proberen we de wachttijden zo kort mogelijk te houden.


Wat je moet weten over raadplegingen:

Wereldwijd wordt aanvaard dat een consultatie 10-15 min duurt. Dit is natuurlijk een gemiddelde en het spreekt voor zich dat niet alle medische vragen in dezelfde tijdsspanne kunnen worden opgelost. Tevens neemt het 'administratieve gedeelte' meer en meer tijd in beslag zodat het echte belangrijke arts-patientencontact (waar het echt om gaat) onder druk komt te staan.

Dit probeer ik op te lossen door mijn secretaresses goed op te leiden in het trieren van consultaties (hoe dringend,hoe complex..) en wachttijden tot een minimum te beperken. Vandaar dat zij U zullen  vragen om de reden van uw afspraak en zij ook de nodige administratieve taken voor zich nemen zodat er een optimaal arts-patientencontact kan worden gewaarborgd. U bent natuurlijk altijd vrij om Uw medische problemen niet aan de secretaressen kort te vermelden,maar zij zijn ook aan het beroepsgeheim gebonden en streven naar een voor U zo volledig mogelijke afspraak met zo weinig als nodige vervolgafspraken.

Zo zorgen we er ook samen voor dat dringende zaken steeds binnen de 24 u aangepakt worden en dat bepaalde onderzoeken die op een bepaald tijdstip moeten kunnen gebeuren om optimale informatie te geven ook kunnen doorgaan.

Dit betekent ook dat voor eerder gewone controle-onderzoeken er wel een bepaalde wachttijd (max 3 weken) wordt vooropgesteld.

Bepaalde consultatieve activiteiten dienen ook te kunnen gebeuren zonder wachttijden in de wachtzaal: dit kan verklaren waarom de mensen niet altijd in volgorde van aankomst worden binnengeroepen.

 

Het niet nakomen van een afspraak zonder verwittiging >24 u op voorhand.

Het is jammer te moeten vaststellen dat ongeveer 5-10% van de mensen hun telefonisch gemaakte afspraak NIET nakomen zonder verwittigen. Dit getuigt van een afwezigheid van respect voor  andere vrouwen die vroeger hadden kunnen gezien worden.

Om dit toenemende misbruik tegen te gaan kan in geval van niet verwittigen >24 u voor de afspraak een bedrag van 35 worden geëist ,via overschrijving te storten. Dit is volkomen in regel met de adviezen van de Orde van Geneesheren.

Raadpleeg hier voor consultatie in het Jan Yperman Ziekenhuis: klik hier

zie ook onderstaande artikels.

 

Computers in het kabinet

Er wordt gestreefd naar een informatisering van je klinisch dossier ter integratie ervan
in 1 centraal medisch dossier, zodat alle zorgverleners ,mits je toestemming, toegang hebben tot je klinische gegevens. Toch proberen we te vermijden dat de consultatie hierdoor minder persoonlijk verloopt (computer als scherm tussen arts en patient). We proberen dan ook de tips hier vermeld te volgen.


Contacteer Dr. Page

Jan Yperman Ziekenhuis
057 35 75 40 | 057 35 75 75 | geert.page@yperman.net

Privé-praktijk
Gasthuisstraat 59,8970 Poperinge
057 357540 | 057 35 75 75

Klik hier voor info of een consultatie.


LinkedIn   Sitemap   Contact   Uw vragen en antwoorden   Privacyverklaring  
Copyright © Dr. Geert Page. Alle Rechten Voorbehouden. - the eForum Factory
De informatie die in deze website wordt verstrekt, is bedoeld om directe professionele relaties tussen de patiënt en de gezondheidswerker aan te moedigen, niet om deze te vervangen.