Aanvraag Consultatie

Jan Yperman Ziekenhuis

Dienst Gynaecologie / Materniteit en Verloskwartier - (Secretariaat dr. Page)
Tel. :
E-mail :

Consultaties :
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
 
057 35 75 75 of 057 35 75 40


Voormiddag
Namiddag
Voor- en namiddag
Voormiddag

Thuispraktijk :


Adres :
Tel. :
E-mail:
Consultaties:
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag

Gasthuisstraat 59,8970 Poperinge
057 357575  of 057 357540
geert.page@yperman.net

Namiddag
Voormiddag
Namiddag
Voormiddag (om de drie weken)

Consultaties gebeuren altijd op afspraak!
 
 

Online aanvragen

       


 

Wat je moet weten over raadplegingen:

Wereldwijd wordt aanvaard dat een consultatie 10-15 min duurt. Dit is natuurlijk een gemiddelde en het spreekt voor zich dat niet alle medische vragen in dezelfde tijdsspanne kunnen worden opgelost. Tevens neemt het 'administratieve gedeelte' meer en meer tijd in beslag zodat het echte belangrijke arts-patientencontact (waar het echt om gaat) onder druk komt te staan.

Dit probeer ik op te lossen door mijn secretaresses goed op te leiden in het trieren van consultaties (hoe dringend,hoe complex..)en wachttijden tot een minimum te beperken. Vandaar dat zij U zullen  vragen om de reden van uw afspraak en zij ook de nodige administratieve taken voor zich nemen zodat er een optimaal arts-patientencontact kan worden gewaarborgd. U bent natuurlijk altijd vrij om Uw medische problemen niet aan de secretaressen kort te vermelden,maar zij zijn ook aan het beroepsgeheim gebonden en streven naar een voor U zo volledig mogelijke afspraak met zo weinig als nodige vervolgafspraken.

Zo zorgen we er ook samen voor dat dringende zaken steeds binnen de 24 u aangepakt worden en dat bepaalde onderzoeken die op een bepaald tijdstip moeten kunnen gebeuren om optimale informatie te geven ook kunnen doorgaan.

Dit betekent ook dat voor eerder gewone controle-onderzoeken er wel een bepaalde wachttijd (max 3 weken) wordt vooropgesteld.

Bepaalde consultatieve activiteiten dienen ook te kunnen gebeuren zonder wachttijden in de wachtzaal: dit kan verklaren waarom de mensen niet altijd in volgorde van aankomst worden binnengeroepen.

Het niet nakomen van een afspraak zonder verwittiging >24 u op voorhand.

Het is jammer te moeten vaststellen dat ongeveer 5-10% van de mensen hun telefonisch gemaakte afspraak NIET nakomen zonder verwittigen. Dit getuigt van een afwezigheid van respect voor  andere vrouwen die vroeger hadden kunnen gezien worden .

Om dit toenemende misbruik tegen te gaan kan in geval van niet verwittigen >24 u voor de afspraak een bedrag van 35 worden geeist ,via overschrijving te storten. Dit is volkomen in regel met de adviezen van de Orde van Geneesheren.

Raadpleeg hier voor consultatie in het Jan Yperman Ziekenhuis: klik hier

zie ook onderstaande artikels.

Computers in het kabinet :

Er wordt gestreefd naar een informatisering van je klinisch dossier ter integratie ervan
in 1 centraal medisch dossier, zodat alle zorgverleners ,mits je toestemming, toegang hebben tot je klinische gegevens.
Toch proberen we te vermijden dat de consultatie hierdoor minder persoonlijk verloopt (computer als scherm tussen arts en patient).
We proberen dan ook de tips hieronder vermeld te volgen.
 

SitemapContactUw vragen en antwoordenPrivacyverklaring  LinkedIn