Dezelfde maatregelen gelden op de thuisraadpleging als in het 

Jan Ypermanziekenhuis: zie https://yperman.net/nieuws/corona-info-jan-yperman-ziekenhuis

Update 13 sep 2021


Bezoekregeling materniteit JYZ: tussen 15h-19h, met max 4 bezoekers op de kamer


Update april 2021

Vanaf heden mag tijdens de zwangerschap de partner drie maal meekomen op de consultatie.

Deze 3 consultaties  worden door het koppel gekozen.

De meest belangrijke consultaties zijn wellicht de echografie op 12 en 22 weken, en de monitoring -consultatie op 36 we waar de bevallingsmodaliteiten worden besproken

UPDATE 7 maart 2020

In overleg met het ziekenhuis blijven onderstaande maatregelen nog even van kracht

Voor meer info omtrent vaccins en zwangerschap ,borstvoeding en vruchtbaarheid tik "covid vaccin zwangerschap in in de zoekfunctie


UPDATE

Vanaf 15 oktober 2020 worden opnieuw even geen partners toegelaten bij de consultatie. Enkel in geval van noodzaak (mobiele hulp nodig, dementie...) kan een uitzondering worden gemaakt. 

Desgevallend kan iemand buiten de praktijk of het ziekenhuis bereikbaar zijn zodat bij noodzaak, deze toch kan binnengeroepen worden. Deze maatregel wordt tot Allerheiligen aangehouden.

We zijn ons bewust van deze zeer onaangename regelgeving en hopen deze zo vlug als mogelijk weer te kunnen afbouwen. Zie ook naar de VVOG richtijnen hieromtrent.


Vanaf 24 augustus  2020 wordt de partner opnieuw toegelaten voor de belangrijkste consultaties

 Vanaf 8 augustus 2020 dienen we te vragen opnieuw alleen op de raadpleging te komen. Enkel bij noodzaak tot een begeleider wordt een tweede persoon toegelaten. Hopelijk kunnen we deze strenge maatregel snel weer versoepelen!

voor de zwangerschap betekent dit de eerste en tweede trimester echografie

Zie onderaan voor de meest recente info omtrent  de exit strategie


VANAF 8 juni 2020 wordt voor alle consultatie opnieuw 1 partner toegelaten . Dit weliswaar met mondmasker
en respecteren van de social distancing
 Wat betreft begeleiding bij opnames in het ziekenhuis worden de lokale ziekenhuisregels gevolgd.
Na een bevalling mogen nu ,behalve  de partner ,vook de eigen kinderen hun mamma komen bezoeken
 
 
et wel dat deze als tijdelijk moet worden beschouwd en snel kan veranderen
 
Wat betreft de consultaties wordt U opgebeld voor verdere planning:
Niet dringende consultaties worden uitgesteld en kunnen her-boekt worden over 12 weken.
Eventuele voorschriften kunnen schriftelijk worden opgemaakt en aan het secretariaat 
gynaecologie (R21)  worden opgehaald tijdens de kantooruren.

Algemene maatregelen waarvan wij vragen hiermee rekening te houden:

1. Kom zoveel mogelijk alleen op de raadpleging
2. Kom op tijd, maar ook niet te vroeg: bedoeling is de wachtzaal 'zo leeg mogelijk' te houden,
  vandaar dat ook de klassieke consultatietijd wordt verlengd tot 20 min.
  Dit laat ook toe voldoende tijd te hebben om alle materiaal ,nog meer dan anders , te kunnen desinfecteren
  en het risico op besmetting te beperken. Het kan ook nodig zijn voldoende tijd te hebben om de consultatieruimte
  te ontluchten.
  Laat indien mogelijk, voldoende ruimte tussen elkaar in de wachtzaal
3. De consultatie wordt tot de essentiële zaken beperkt
4. We vragen uitdrukkelijk Uw consultatie te annuleren in volgende gevallen:
   Je hebt koorts, je moet hoesten of je hebt keelpijn of diarree
   Je bent eerder kortademig
   Je bent de laatste twee weken op reis geweest
   Je werkt in een labo, je bent gezondheidsmedewerker of je zorgt professioneel voor dieren
   Je bent de laatste twee weken in contact gekomen met personen die verdacht kunnen zijn op COVID-19
5. Je zal gevraagd worden de handen te desinfecteren bij het binnenkomen van het kabinet
 

Hieronder vind je verschillende links ter info:
Als lid van de Raad van Bestuur van de VVOG( de Vlaamse vereniging voor obstetrie en gynaecologie)
is Dr Page mede auteur van de VVOG aanbevelingen
 
 
Tevens vind je hierbij de meest recente update over onze kennis omtrent COVID-19 en zwangerschap en bevalling.
`De verschillende maatregelen die dienen te worden genomen tijdens de bevalling en kraambed worden
met het zwangere koppel besproken bij de controle op 36 we: deze zijn momenteel erg tijdsafhankelijk
en het is aldus niet aangewezen daar nu al concrete beschouwingen bij te maken.
 
Voor verdere up-to-date advies verwijzen we U door naar: http://www.info-corona.be

UPDATE 29 APRIL 2020
 Vanaf 4 mei worden de consultaties wellicht wat meer uitgebreid tot ook semi-urgente situaties.
De routine controles (uitstrijkjes, pilcontrole...) blijven nog uitgesteld.
Semi -urgente consultaties zijn oncologische opvolging, problemen met contraceptie, vermoeden van infectie, pijnklachten, vroege zwangerschap etc..
 
De voorwaarden van de consultatie blijven nog steeds dezelfde als hierboven vermeld: daarbij komt dat iedereen verplicht een
mondmasker dient te dragen: desgevallend wordt er U één aangeboden , zowel in het ziekenhuis als in de privé-praktijk:
deze dient te worden gedragen tot het verlaten van het ziekenhuis of de praktijk.
 
Wanneer je binnenkort bevalt zal je bij opname in het verloskwartier worden gescreend op Covid-19. Voorlopig blijven de 
huidige maatregelen op het verloskwartier en de materniteit gehandhaafd.
 
Voor afgezegde ingrepen kan opnieuw telefonisch contact worden opgenomen met het secretariaat (057 357575) voor verdere planning.
 
Wij hopen natuurlijk zo vlug mogelijk de huidige maatregelen  verder te kunnen versoepelen.
Inmiddels kan U verder beroep doen op deze website om vragen te stellen, die meestal binnen de 48 u zullen beantwoord worden :
(zie: "stel je vraag" onder "klinische praktijk).Contacteer Dr. Page

Privé-praktijk
Gasthuisstraat 59, 8970 Poperinge
T 057 33 70 80 | geert@drpage.be

Klik hier voor info of een consultatie.

Betalingsmethodes:


LinkedIn   Sitemap   Contact   Uw vragen en antwoorden   Privacyverklaring  
Copyright © Dr. Geert Page. Alle Rechten Voorbehouden. - the eForum Factory
De informatie die in deze website wordt verstrekt, is bedoeld om directe professionele relaties tussen de patiënt en de gezondheidswerker aan te moedigen, niet om deze te vervangen.