Home  /  Klinische praktijk   /  Patiënten Informatie  /   Postnatale Zorg na 1 feb 2016

Postnatale Zorg na 1 feb 2016

Sinds 1 april 2016 besliste de overheid om de ligduur in het ziekenhuis voor ongecompliceerde vaginale bevallingen en keizersneden respectievelijk tot 3 en 4 nachten te beperken.
Dit impliceert dat de postnatale zorg ook nog een tijdje thuis dient te worden verdergezet.
Dit kan op 2 manieren:
1. de vroedvrouwen van de materniteit van het Jan Ypermanziekenhuis spreken tijdens je verblijf op de materniteit af en verzorgen je verder thuis.
2. je neemt contact op met een zelfstandige 'thuisvroedvrouw' . Dit wordt best al voor de bevalling afgesproken .Sommigen doen al beroep op de thuisvroedvrouw in het kader van de prenatale zorg.
Hieronder vind je een lijst met contactdata en de regio waar deze vroedvrouwen het meest werkzaam zijn alsook wat deze thuiszorg qua controles precies inhoudt.
 
 
Ook de richtlijn 'Goede Praktijk in de Postnatale Zorg', recentelijk door de vlaamse vroedvouwen opgesteld is hier bij gevoegd.Contacteer Dr. Page

Privé-praktijk
Gasthuisstraat 59, 8970 Poperinge
T 057 33 70 80 | geert@drpage.be

Klik hier voor info of een consultatie.

Betalingsmethodes:


LinkedIn   Sitemap   Contact   Uw vragen en antwoorden   Privacyverklaring  
Copyright © Dr. Geert Page. Alle Rechten Voorbehouden. - the eForum Factory
De informatie die in deze website wordt verstrekt, is bedoeld om directe professionele relaties tussen de patiënt en de gezondheidswerker aan te moedigen, niet om deze te vervangen.