Home  /  Klinische praktijk   /  Patiënten Informatie  /  BLOEDDRUK  /  Het belang van een bloeddrukmeting

Het belang van een bloeddrukmeting

Vooral bij peri-menopauzale vrouwen hechten we veel belang aan een bloeddruklmeztin,g.
Bij het zich instellen van de menopauze is dit een belangrijke parameter om de beste behandeling op te starten indien dit nodig is.

FullSizeRender 2.jpg
(362,76 KB)

LinkedIn   Sitemap   Contact   Uw vragen en antwoorden   Privacyverklaring  
Copyright © Dr. Geert Page. Alle Rechten Voorbehouden. - the eForum Factory
De informatie die in deze website wordt verstrekt, is bedoeld om directe professionele relaties tussen de patiënt en de gezondheidswerker aan te moedigen, niet om deze te vervangen.